DATA: 16 gennaio 2018
LOCATION: Novoli (LE)
VENUE: Focara
Bobo Rondelli – Anime Storte Tour 2018 16 gennaio 2018
Copyright © 2015 Bobo Rondelli - design by Genial Pixel