DATA: 26 gennaio 2018
LOCATION: Pistoia
VENUE: Santomato Live
Bobo Rondelli – Anime Storte Tour 2018 26 gennaio 2018
Copyright © 2015 Bobo Rondelli - design by Genial Pixel