DATA: 12 gennaio 2018
LOCATION: Roma
VENUE: Monk
Bobo Rondelli – Anime Storte Tour 2018 12 gennaio 2018
Copyright © 2015 Bobo Rondelli - design by Genial Pixel